Pravidlá používania chlap20.sk

Dôležité oznámenie: Zatiaľ čo verím (a videl som množstvo dôkazov), že rady a programy, ktoré tu poskytujeme, ti môžu pomôcť zlepšiť tvoje vzťahy so ženami, prosím pochop, že nie každý dosiahne rovnaké výsledky. Pre dosiahnutie lepších výsledkov je potrebné aplikovať rady, ktoré dávame, do praxe. Každá osoba je individuálna a každá situácia je unikátna, takže konkrétne rady nebudú fungovať pre každého, na každú a zakaždým. Ale čo môžem povedať je, že keď budeš pravidelne a vytrvalo aplikovať rady z blogu do svojho života, tvoje šance na úspech u žien a vo vzťahu k nim dramaticky stúpnu. A ja som tu, aby som ti pomohol na tvojej ceste.

 

Pravidlá používania:

 1. Táto web stránka (ďalej len „blog“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievaš, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíš ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.
 2. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.
 3. Všetky informácie sú bez záruky.
 4. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.
 5. Blog neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.
 6. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebuješ poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, obráť sa na vhodného profesionálneho poradcu.
 7. Blog má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 8. Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.chlap20.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 9. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 1.5.2018

 

Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
 • iné straty alebo problémy
 • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti
 • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
 • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

 

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom či nadštandardných garancií v rámci produktov a kurzov.

 

Ustanovenia o nevynútiteľnosti

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti.

 

Šírenie obsahu z tejto stránky

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanovaniami zákonov.

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania. Ak máš záujem použiť z nich niečo na tvojej (či inej) web stránke, informuj ma prosím emailom na michal@chlap20.sk. Budem tiež rád, keď niekde na tvojej stránke uvedieš „zdroj: chlap20.sk“

 

Komentáre môžu okrem iného obsahovať:

 • osobné skúsenosti alebo konštruktívnu kritiku produktu alebo služby (pozitívne i negatívne)
 • upresnenie informácií k článku
 • odporúčanie
 • priame alebo naznačené žarty a vtipy
 • a podobné v súlade s dobrými mravmi

 

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné:

 • sex
 • drogy
 • alkohol
 • nadávky
 • politickú situáciu
 • takzvané SPAM komentáre
 • odbočenie od témy
 • a podobné v rozpore s dobrými mravmi

Tvoj prvý komentár na blogu nesmie obsahovať odkaz.

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať.

 

Cookies Politika

 1. Obchodná spoločnosť Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 36997/N, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky chlap20.sk, magnetnazeny.sk, majsterreci.sk, online-hra.sk, kamarattakyrad.sk, vodicaknavztah.sk, majsterpenazi.sk, onlineautomat.sk, knihapritazlivost.sk, akojuziskat.sk, receptnapoblaznenie.sk, tajomstvopritazlivosti.sk, ziskajspatex.sk, onlinebalenie.sk
 2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
  • Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) – sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
  • Cookies cielenej reklamy – spracovávané na základe vášho súhlasu.
 3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google, Facebook alebo Twitter. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.
 4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ webu Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 24, 949 11 Nitra, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 36997/N ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama).” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
 5. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 6. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info tu.
 7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu;
  • žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;
  • v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás – kontaktná osoba: Michal Kopecký – e-mail: michal@chlap20.sk; alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
  • viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov
  • Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke:chlap20.sk, magnetnazeny.sk, majsterreci.sk, online-hra.sk, kamarattakyrad.sk, vodicaknavztah.sk, majsterpenazi.sk, onlineautomat.sk, knihapritazlivost.sk, akojuziskat.sk, receptnapoblaznenie.sk, tajomstvopritazlivosti.sk, ziskajspatex.sk, onlinebalenie.sk nasledujúce súbory cookies:
   • Google Analytics, Typ: Cookies tretích strán, Účel: Získanie štatistických informácií, Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do ostránenia informácií (napr. cez delete cache)
   • Facebook, Typ: Cookies tretích strán, Účel: identifikácia v rámci reklamní siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting), Doba spracovávania: 180 dní

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Michal Kopecký
Magnet na ženy s.r.o.
Čajkovského 24
949 11 Nitra
Slovakia

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Web: www.chlap20.sk
Email: podpora@chlap20.sk