Aká je definícia vzťahu? Odpoveď: Vzťah je…

2

Definícia vzťahu -ako rozosmiať ženu, ako ju rozosmiať, humor a sexKaždý mesiac na chlap20.sk pre vás aj spolu s ostatnými autormi pripravujeme články na rôzne témy z oblasti vzťahov, komunikácie, sebavedomia, príťažlivosti, balenia a pod.

Blížil sa mi termín uverejnenia nového článku a článok som nemal stále napísaný.

Mal som totálne prázdnu hlavu. Nenapadalo mi nič konkrétne o čom by som mal písať.

Sadol som si za PC a začal rozmýšľať: „Hmm, takže vzťahy… vzťahy… vzťahy…“

Ticho. Nič. Prázdnota. A v tom mi skrsla v hlave otázka: „A čo sú to vlastne vzťahy, aká je definícia vzťahu?“

Uvedomil som si, že vlastne ani neviem. Uvedomil som si, že to slovo mi je neznáme, že ho v skutočnosti nepoznám a nerozumiem mu.

 

Rôzne pohľady na vzťahy – definícia vzťahu

Rôzne pohľady na vzťahyMať vzťah je termín, ktorý sme si my ľudia spoločensky vymysleli a v každej časti sveta odlišne determinovali.

Na svete môžeme pre tento výraz nájsť množstvo odlišnosti, sociálnych, religióznych či kultúrnych rozmanitostí.

Vzťahy tvoríme neustále. V rôznom veku nášho života, v rôznych kombináciách v rámci pohlavia,  pleti, národnosti, zvyklostí a tradícií.

Niektoré kultúry uznávajú mnohoženstvo. Iné sú zase postavené vyslovene na monogamii. Stále sú v poniektorých východných krajinách považované ženy za čosi menejcenné.

Dôveru, obdiv a úctu k mužom majú prejavovať svojou podriadenosťou a poslušnosťou. Sú civilizácie, ktoré sú presvedčené, že úlohou ženy je byť výhradne rodičkou, matkou, starať sa o rodinu, výchovu detí.

A muž má byť ten, ktorý prináša domov peniaze. Žena má poslúchať a podvoľovať sa mužskému rozhodnutiu.

Nie je to zase až tak dávno, kedy sa i v našich končinách bojovalo za emancipáciu žien. Už od nepamäti sme si vymýšľali rôzne mravné, morálne zásady pre to, ako to máme mať vo vzťahoch nastavené.

A je nesporné, že i tento fenomén má svoje miesto v našich politických, sociálnych a intelektuálnych dejinách.

 

Čo znamená pre vás slovo VZŤAH?

Definícia vzťahuVzťah je jav, pri ktorom sme s niekym v akejsi interakcii. Je to jav, keď som s niekym, keď sme spolu.

V podstate ide ale o vymyslené slovo, ktoré intenduje na skupinu určitých nepísaných pravidiel, očakávaní, hraníc, možností v rámci spolužitia a spoločného fungovania.

Naša vlastná definícia vzťahu nám ohraničuje to, čo sa vo vzťahu môže a čo nemôže, čo by sa malo a nemalo, čo sa musí a nemusí.

Určuje teda práva, povinnosti a zodpovednosť za problémy, ktoré zo vzťahov môžu plynúť.

Čo znamená pre vás slovo VZŤAH? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým?

Alebo skúsme byť konkrétnejší.

Čo sa vám vybaví pod pojmom PARTNERKA?

Čo znamená slovo MILENKA?

Čo znamená slovo KAMARÁTKA?

Vnímate ten rozdiel? V čom je rozdiel? Skúste sa nad tým zamyslieť.

Každý z tých termínov v sebe nesie konkrétne preddefinované, najmä nevedomé, potreby, očakávania, požiadavky a hranice či bariéry.

 

Máme život plný nálepiek a očakávaní

objímajúci sa pár (312 x 208)Keby to bola len nálepka, tak by to bolo fajn.

No my to berieme vážne, máme predsa VÁŽNY VZŤAH alebo to berieme na ľahkú váhu, pretože je to LEN bokovka.

Trápili by ste sa kvôli bokovke rovnako tak, ako pri VÁŽNOM VZŤAHU?

V čom je rozdiel? Je tam nejaký rozdiel?

Všetky naše nálepky sú nositeľmi očakávaní. Chceme po druhých, aby sa nejako chovali.

Jednoducho si vymyslíme nejaké predstavy o tom, ako by tí druhí ľudia mali vyzerať, chovať sa, správať sa k nám a pod.

Vieme, čo tolerujeme, a čo už jednoducho nebudeme akceptovať. Na základe toho sa snažíme potom tú realitu narvať do našich predstáv.

Máme predsa ideálnu partnerku, ideálnu milenku, ideálnu kamarátku a vieme, ako by sa mala/nemala správať, ako by sa mala/nemala s nami rozprávať, čo by mala/nemala robiť a pod.

Naše hlavy sú preplnené očakávaniami, ktorým sme sa počas života naučili veriť.

 

Napasuj sa do mojej definície lebo bude zle!

3 najčastejšie klamstvá v partnerskom vzťahuNie len v partnerských vzťahoch, ale vo vzťahoch vo všeobecnosti veríme mýtu, že to tí ľudia vonku spôsobujú to, ako sa my cítime.

Oni sú príčinou, prečo sme nespokojní. Oni sú príčinou, prečo sa necítime v harmónií. Oni sa potrebujú zmeniť. Oni sa potrebujú začať chovať tak, ako potrebujeme. Alebo ich aspoň žiadame, aby sa aspoň nad sebou zamysleli.

To, čo je naše Ego schopné kvôli naším očakávaniam vystrájať je v skutku komické.

Sme schopní argumentovať, presviedčať, prehovárať, dohovárať, kázniť, manipulovať a využívať iné tvrdé nástroje v komunikácií.

Hľadáme spôsoby ako znásilniť vonkajšie okolie k tomu, čo chceme, aby sme sa cítili tak, ako chceme.

Lebo my predsa vieme, ako by to malo byť!

Určujeme si hranice, určujeme si pravidlá, uzatvárame seba i druhých v našich vymyslených krabičkách, ktoré dlho tak či tak nevydržia.

Ak nedokážeme natrepať druhých do našich predstáv, siahneme po pomoci uja psychológa, terapeuta či kouča. Ideme na vzťahu pracovať!

 

Čo je za tým všetkým?

Celý čas prehliadame to najpodstatnejšie.

Prečo chceme, tú konkrétnu osobu do vzťahu?

Prečo chceme, aby sa naša partnerka chovala nejako?

Prečo chceme, aby sa naša partnerka zmenila?

Prečo vôbec chceme vzťahy?

Na čo nám sú?

O čom to je?

Chceme byť v pohode. Chceme pokoj, radosť, šťastie, lásku.

Chceme, aby nám bolo spolu v tom živote fajn.

 

Prečo si to tak vo vzťahoch komplikujeme?

Prečo si to tak vo vzťahoch komplikujemeVeľakrát som počul: „Ale veď, ktoré vzťahy nie sú komplikované? Vzťahy sú predsa zložitá záležitosť!“  

Ja na to hovorím: „To nie je pravda.“

Nikdy to nie je o tom druhom!

Nikdy neprežívame to, ako sa partnerka zachovala, čo urobila alebo čo povedala. Vždy prežívame len to, čo si o tom myslíme. A tam žiadna spojitosť nie je.

Mnoho vecí, ktoré považujeme vo vzťahoch za komplikované, zložité alebo kvôli ktorým sa denne trápime samé zmiznú, pokiaľ sa prestaneme nimi v našich hlavách zaoberať.

Vzťahy sú vymyslené slovo, ktoré sme začali brať dôležito a vážne. To sú skvelé podmienky pre vznik neistoty, predstáv a očakávaní.

Keď začneme zameriavať pozornosť na problémy, na nekompatibilitu, sme si neistí, že ten druhý nás nechápe, nerozumieme si, tak ideme vzťah reklamovať.

Buď dávame starého partnera do opravy, i keď tam niekedy ideme spolu s ním aj my (ak napr. vyhľadávame partnerskú terapiu), alebo ho dáme vymeniť za nového.

Myslíme si, že problémy sú príčinou, že naše vzťahy nie sú harmonické. Problémy sú následky disharmónie vo vzťahu, nie príčinou. Naša vlastná disharmónia je príčina toho, prečo vidíme problémy vo vzťahu.

 

Čo môžeme urobiť?

V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že akékoľvek popisy, podmienky, pravidlá, hranice či definície pre slovo PARTNERKA nemá zmysel.

Prestaňme na druhých tlačiť a očakávať!

Keď je nám fajn, keď sme v pohode, nie sme pod tlakom, sme pokojní, nemáme vzťahy potrebu prerábať k obrazu našej dokonalosti.

Našou zodpovednosťou je starať sa vo vzťahu o to, aby sme boli my sami v poriadku, v pohode so samým sebou. Je to najlepšie, najoptimálnejšie, čo môžeme pre seba i druhých urobiť.

Cesta k harmonickým a zdravým vzťahom ide cez nás.

Prvý krok, bod z ktorého harmónia vo vzťahu vychádza, je v nás. Nie je to nikde inde len a len v nás.

Vzťahy nie sú o tom, aby nás robili šťastnými!

Do vzťahov je užitočné vstupovať, ak si uvedomujem, že šťastný som. Nie preto, aby som bol šťastnejší, ale preto, lebo mi je s niekým fajn a chcem s tou osobou jednoducho byť.

Vzťah je bonus k tomu, že mne samému je fajn. Sám so sebou sa cítim dobre a spokojne, bez ohľadu na to, či vzťah mám, alebo nemám.

 

Spomaľ máš privysokú rýchlosť…

Stačí sa zastaviť a byť tam pri druhých.

Pri tých rozhovoroch, ktoré s partnerkami vedieme a všimnúť si to, ako neustále do toho kecáme a snažíme sa všetko prispôsobiť podľa seba.

Spomaľ máš privysokú rýchlosťStačí byť pri tom, čo sa reálne deje a nevymýšľať si okolo toho osobné myšlienky.

Stačí naslúchať a vnímať toho druhého, čo hovorí, na čo sa pýta a na to presne odpovedať.

Stačí si len všimnúť, ako to robíme, že zrazu pri tých druhých nie sme.

Čím viac sa spájame s tým, aké odpovede chceme počuť, aké reakcie od druhých očakávame, tým sme vo väčšom šoku.

Dávame sami sebe klapky na oči tým, ako trváme na svojom.

A prečo? Pretože máme predpripravené odpovede.

Ani to nevidíme, ale dopredu sme si niečo naplánovali, a tak si to predstavujeme a očakávame naše naučené a zaužívané pravidlá o tom, ako to má vo vzťahu vyzerať.

 

Ako si všimnúť to, že pri tom druhom nie som?

Môžeme si to všimnúť jedine tak, že nám jednoducho nie je fajn!

Nie sme v pohode.

Necítime sa dobre.

Je to vždy náš budíček, že nie sme doma sami pri sebe.

Už len to, že si všimnem, že sa necítim sám so sebou dobre mi naznačuje to, že som sa stratil vo svojom vymyslenom príbehu.

To, že sa necítim dobre, neznamená nič o tom druhom. Znamená to jedine to, že prežívam momentálne nejaké svoje nezmysly. A to stačí na to, aby sa to všetko zmenilo.

Nečakajme na dokonalých partnerov, ktorých sme si vymysleli v našich myšlienkach, v našich hlavách. Rozhodnime sa preto, že naša súčasná partnerka je práve tá na celý život.

Vypusťme z našich slovníkov slovo VZŤAHY a buďme s tými, s ktorými chceme byť, ku ktorým nás to prirodzene ťahá, bez očakávaní, bez predsudkov, bez hodnotenia, bez podmienok, bez našich osobných výmyslov.

Jednoducho s láskou…

Ak chcete byť šťastní, buďte. Nečakajte na to, že to za vás urobí vaša partnerka!

Držím vám prsty. Dajte mi vedieť, čo ste si uvedomili, čo ste pre seba objavili či uvideli 😉

Som tu s vami, som tu pre vás!

[MT_vztah]

Ing. Martin Sýkora (Certified Transformative LifeCoach Psychology of Mind, autor, lektor a LifeLover) pomocou transformatívneho koučingu pomáha ľuďom absolútne revolučným spôsobom vytvárať vzťahy, ktoré nebolia; ukazuje na princípy tvorenia; ako nasledovať svoje sny; rozbehnúť podnikateľské projekty alebo vystreliť svoje podnikanie priam až na nemožnú úroveň - ľahko, prirodzene a jednoducho. Vedie ľudí k jednoduchšiemu, naplnenejšiemu, slobodnejšiemu a šťastnejšiemu životu bez návodov, postupov, techník či stratégií. Pri svojej práci nie je zástancom tradičných prístupov v oblasti koučingu či osobného rozvoja, no kľúčovú rolu u neho zohráva ľudskosť, jednoduchosť, prirodzenosť, zdravý rozum a najmä hravosť. V týchto vodách sa pohybuje od roku 2007, prednáša, robí workshopy a semináre už štvrtý rok, napísal cez 40 publikácií a je autorom vlastných transformačných programov. Viac o jeho projekte sa môžete dozvedieť na inside-out.sk

2 KOMENTÁRE

  1. Aj ja som si nedávno uvedomil, že nie je dobré byť závislý na partnerke. Na potenciálnej už vôbec. Jasné, rád by som mal pri sebe ženu, s ktorou by sme si sadli. No načo sa fixovať a vytvárať si v hlave scenáre? Potom sa človek s tou svojou rozíde / vôbec ju nezbalí a cíti sa nešťastný, pretože na nej postavil celé svoje šťastie.

    • Som veľmi rád, že ste si toto pre seba uvedomili 😉 Je to presne tak, ako píšte, nie je možné, aby sme stavali naše šťastie na druhých ľuďoch. Ďakujem za váš príspevok! Držím vám prsty 😉

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here